Najpredávanejšie produkty

V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla prevádzkovateľa k sídlu príslušného inšpektorátu.

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Prednestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax. č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

podanie podnetu
(na www.soi.sk)


Žiadny produkt

Bude upresnené Doručenie
0,00 € Celkom

Objednať