Najpredávanejšie produkty

Dodacie podmienky

1

Základné informácie:

  • Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Zasielateľskej spoločnosti.
  • Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky.
  • Kvety doručujeme od pondelka do nedele od 8.00 do 20.00 hod.
  • Pokiaľ požadujete doručenie daru v sobotu alebo nedeľu, je potrebné nás kontaktovať telefonicky!
  • Vždy doručujeme aj v sobotu alebo nedeľu ak pripadá sv. Valentína 14.2., medzinárodný deň žien 8.3. a deň matiek - nedeľa na víkendový deň. Ak donášku na nedeľu nevieme zabezpečiť, objednávku vybavíme už v sobotu pokiaľ bola včas prijatá alebo v pondelok.

2

Prevádzkovateľ garantuje doručenie v deň, ktorý si vyberie Zákazník pri vystavovaní objednávky. Doručovať sa snažíme na čas Vami zadaný, avšak presný čas doručenia závisí od množstva objednávok zmluvného kvetinárstva, ktoré vybavuje objednávku. V prípade, že doručenie nie je realizované v zákazníkom stanovený dátum a tieto skutočnosti sú spôsobené Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ vráti zákazníkovi celú sumu za konkrétny spôsob doručenia.

3

Ak sa Prevádzkovateľovi nepodarí doručiť kyticu Zákazníka z dôvodu nezastihnuťeľnosti Príjemcu (na uvedenej adrese v Objednávke sa adresát nenachádza a nie je možné sa s ním telefonicky opakovane spojiť) následná reklamácia nebude Zákazníkovi uznaná. Zákazníkovi bude dodatočne zaslaná zálohová faktúra na úhradu dodatočných kuriérskych nákladov spojených s jeho Objednávkou. Po prijatí platby (za úhradu dodatočných kuriérskych nákladov na doručenie kytice) na účet Prevádzkovateľa sa Prevádzkovateľ v deň prijatia platby opäť pokúsi o doručenie objednanej kytice.

Ak Zákazník nebude súhlasiť so zaplatením dodatočných nákladov spojených s opakovaným doručením Objednávky, má sa za to, že Prevádzkovateľ riadne doručil Objednávku a akákoľvek reklamácia zo strany Objednávateľa nebude uznaná.

4

V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra, Prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Ak Zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu, prípadne nesprávny tel. kontakt na Príjemcu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre Objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa Prevádzkovateľ zaviazal aj skutočne poskytol a objednávku sa snažil doručiť.

5

Kytice, ktoré máme na našej stránke sa môžu trochu líšiť od dodaných, pretože môže nastať prípad, že nie je k dispozícii potrebný kvet. Vždy je však zachovaný počet, farebná kombinácia a hodnota objednanej kytice.

Niektoré kvety môžu byť nahradené inými, vzhľadom na dané ročné obdobie a aktuálnu dostupnosť. Doručenie objednávok nepotvrdzujeme, kontaktujeme Vás len v prípade nejasností (chybne uvedená adresa Prijímateľa, nesprávne tel. číslo atď.). Kartička s textom je odovzdaná Príjemcovi kvetinového daru.

Ak do kolonky „Vaše venovanie obdarovanému“  neuvediete podpis (Vaše meno) za text venovania, toto nebude pripísané na kartičku s Vašim textom a prijímateľ daru sa nedozvie kto mu poslal dar.


Žiadny produkt

Bude upresnené Doručenie
0,00 € Celkom

Objednať